MÜŞAVİRLİK , DANIŞMANLIK & KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ

Etüd, Fizibilite, Dizayn, Danışmanlık, Proje Yönetimi, Kontrolörlük & Müşavirlik

Elektrik enerjisi, elektromekanik, otomasyon ve elektronik projeleri hazırlama, danışmanlık, kontrollük, proje yönetimi.

Elektrik tesislerin yapılışı ile ilgili hizmetlerimiz :

Etüd-Öneri fizibilite raporu  Hazırlanacak projenin esaslarına ilişkin teknik ve ekonomik hesap ve zorunlu nedenlerin rapor ve açıklamaları. Fayda, kuruluş ve işletme maliyetleri analizi.

Ön proje Tesisin yapım aşamalarını, malzeme, imalat, montaj detaylarını da gösteren şema, plan resimler, hesaplar ve raporlardan oluşan çalışma.

Uygulama projesi Kesinleşmiş esaslara göre, kullanılacak marka, tip, modeli belirli malzeme cihaz ve sistemlerin yerleşim, ölçü, bağlantı blok tek hat ve açık şemaları, işleyiş ve diğer fonksiyonlarını gösteren çizim, detay resim, hesap keşif ve metraj, şartnameleri içeren çalışma.

Danışmanlık, Proje Yönetimi Proje yönetimi hizmetinin kapsamı; yatırıma başlangıç kararından projenin devreye alınmasına kadar tüm teknik süreçlerde Yatırımcı adına ‘Proje Yönetimi’nde görev almak ve İşvereni yönlendirmektir.

Projelerin ihale, sözleşme, tasarım, inşaat, montaj, devreye alma, testler ve tesisin devralınması aşamalarında gereken uzmanlıkları bir araya toplayarak yatırımcılara teknik konularda proje yönetimi hizmeti verilmektedir.

 • İhale dosyası hazırlama

 • Uygulama projeleri hazırlama

 • Keşif cetvelleri

 • Teklif alma ve değerlendirme

 • Kontratların tanzimi

 • Ihzarat avans sevkiyat irsaliye fatura hakediş ve montajların yapılması

 • Geçici kabullerin yapılması

 • Proje esasları ve iş planlarına uyum

 • İş güvenliği

 • Personel sosyal güvenlik yükümlülükleri

 • Uygulama projelerindeki tadilat tevsiilerin yapılması işlenmesi

 • Uygulayıcı yönlendirme dinamik proğramlama

 • Haftalık Aylık toplantıların organizasyonu

 • Hakedişlerin kontrol ve kayıtları

 • Son durum projelerinin hazırlanması

 • Kalite kontrol

 • Test ve devreye alma aldırma

 • İşletmeye geçiş

 • Bakım servis prosedürlerinin hazırlanması

 • Bakım personelinin eğitimi

 • Danışmanlık

 • Destek hizmetleri

1- PROJE KONTROLÜ: Yüklenici tarafından hazırlanan elektrik projelerinin kontrolü ve gerekli düzeltmelerin işaretlenerek şantiyeye aktarılmasını sağlamak,

2- ŞANTİYE KONRTOLÜ: Elektrik uygumla projesine ve şartnameye uygun olarak imalatların gerekli teknik şartlar sağlanarak sahada uygulanmasını sağlamak

3- GEÇİCİ KABUL: İmalatlar tamamlanıp şube müşteri kabulünün ardından elektrik altyapısının çalışırlığını kontrol etmek. Teknik şartnamelerde yer alan özelikler ve markalara uygunluğu gözlemlemek. Kesin hesap dosyasında yer alan imalatların yerinde kontrolü. Geçici kabul tutanağının oluşturulması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının takip edilmesi.

4- KESİN HESAP: Şubede yapılan geçici kabul kontrolü ardından yüklenicinin hazırlamış olduğu kesin hesap dosyası üzerinden imalat ve birim fiyatların kontrolünün yapılarak gerekli düzeltmelerin işaretlenmesi ile evrakların onaylanarak Türk Ekonomi Bankası İnşaat Emlak Departmanı yetkililerine teslim edilmesi.

5- KATİ KABUL: Açılış tarihinden itibaren 1 yılı dolduran ve taşeron garantisi süresi sona eren şubelerin elektrik altyapısı probleminin olup olmadığının tespit edilmesi. Var ise aksaklıkların yükleniciye bildirilerek en kısa sürede sorunun giderilmesini sağlamak ve kati kabul tutanağını hazırlayarak Türk Ekonomi Bankası İnşaat Emlak Departmanı yetkililerine teslim edilmesi.

Elektrik kontrol işlemleri yapılırken öncelikle teknik kurallar ve şartnamelere uygunluk, enerji kesintisinde şube çalışmasının devam etmesi için gerekli sistemin kurulması, güvenlik ve yangın algılama için gerekli önlemlerin alınması, belirlenen şube konsepti ve görsellik, sistemin uzun yıllar ihtiyaçlara karşılık vermesi gibi konular göz önünde bulundurulmaktadır.

TEKNİK DESTEK VE DANIŞMANLIK

Elektrik ve mekanik tesisat işlerinin her aşamasında yönetmelik ve şartnamelere uyumluluğun sağlanması, işlevsellik ve maliyet bakımından uygun çözümler için teknik destek hizmeti verilmesi;

En son tarihi ile resmi gazetede yayınlanan yönetmeliklere, TSE’ye,

 • TSE’nin kullanılamadığı durumlarda, IEC, NFPA, EN, DIN, ASHRAE standartlarına uyumluluk.

İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI

Elektrik ve mekanik tesisat işleri için ihale dosyaları hazırlanmakta ve ihale edilmektedir.

 • Elektrik ve mekanik tesisatı teknik şartnamesi hazırlanması

 • Malzeme seçimi ve malzeme listesi oluşturulması

 • Birim fiyat tarifleri hazırlanması

 • Keşif özeti ve metrajların yapılması

 • Firmaların ihaleye davet edilmesi

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

Tesislerin yüksek gerilim işletme sorumluluğunun yürütülmesi;

 • Yönetmeliklerde tanımlanan şekli ile güvenlik önlemlerinin alınması

 • Arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret edilmesi ve gerekli manevraların yapılması

 • İşletme sahibine rapor verilmesi, Gerekli test ve bakımların yaptırılması

KONTROLÖRLÜK HİZMETİ

 • Uygulama sırasında tesisatın, proje ve şartnamelere uygun olarak yapılmasının sağlanması

 • Şantiyede kadro bulundurulması veya periyodik şantiye ziyaretleri ile kontrollük hizmetleri verilmesi

 • Müteahhit firma ile toplantı yapılması

 • Şantiye kontrol raporları hazırlanması

 • Geçici kabullere iştirak

 • Kesin kabul ve işin teslimi

MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Sinapsen, kurulduğu günden bu yana Trafolu isletmelerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, bakım ve danışmanlık hizmeti, Fabrika, işyeri alışveriş merkezi, otel v.b. yapıların Kontrollük ve Teknik Uygulama sorumluluğu Mühendislik – Müşavirlik hizmetlerini vermektedir.
Gerçek hayata uygulanması beklenen bir yatırımın sürekli kontrol altında tutularak zaman, yatırım maliyetlerini optimum değerde tutarak gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Bu hususlarda siz değerli paydaşlarımıza danışmanlık ve müşavirlik desteği sunmaktayız. Müşavirlik hizmetlerimizde ön çalışma, fizibilite çalışması, projelendirme, montaj süreci başta olmak üzere  ürün tedarik etme, devreye alma sürecinde müşterilerimizin yanındayız.

 • Fizibiliteden devreye alma süresine kadar geçen sürede kontrol ve yönetim

 • Proje, dizayn, hesaplama ve mühendislik hizmetleri

 • Satın alma sürecinin kontrolü

 • Uygulama ve montaj sürecinin kontrolleri

 • Yatırım analiziniz

 • Saha geliştirme, olanaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi

 • Lisans başvurusu ve takibi

 • Şebeke bağlantı analizi