Bakım Onarım & Servis Hizmetleri

Bakım Onarım, Servis Hizmetleri

Bir tesiste elektromekanik sistemlerin yatırım maliyeti oldukça büyüktür, ancak tesis işletmeye alındıktan sonra sistemlerin uzun yıllar arıza vermeden maksimum verimle, minimum maliyetle, ekonomik olarak çalışması için gerekli olan periyodik bakımlar çoğu zaman ihmal edilmektedir. Böylece, tesis kurulduktan belli bir işletme süresinden sonra arızalar baş göstermekte ve sadece arızayı gidermek için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Çoğu zaman bakım yetersizliğinden dolayı

tesiste oluşan plansız kesintiler verimliliğin azalmasına, tesisin zarara uğramasına ve kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Tüm bunlara; bakım-onarım faaliyetlerinin belirli bir disipline bağlı kalınmaması sonucu meydana gelen arızalara ait, malzeme ve servis fatura bedelleri eklendiğinde kayıp her zaman tesis yönetimlerinin planladığından fazla olmaktadır. İşletme ve bakımların bir program dahilinde yürütülmesi ile tesislerde elektrik, su, yakıt, yedek parça, iş gücünün kullanımı gibi kalemlerde çok büyük miktarlarda tasarruf yapılabilir.

Mevcut tesisat ve tesislerinizde, bakım onarım,yenileme,iyileştirme,çalışmaları, trafo postaları,AG.ve OG tesislerinizde koruyucu bakım inceleme etüd yapılması,infrared termografi (termal kamera analizi),röle ve kesici testleri analiz raporları,çözüm önerileri ve projeleri oluşturulması,size özel çözümlerde rehberlik.

Firmamız özellikle Elektrik taahhütünü gerçekleştirdiği işlerde;

A Tipi işletme – Bakım: Tesisteki elektro – mekanik sistemlerin 24 saat kesintisiz olarak yeterli teknik personel ile işletilmesi, koruyucu ve periyodik bakımlarım yapılması, arızaların tespit ve onarımları.

B Tipi işletme – Bakım: Tesisteki elektro – mekanik sistemlerin mesai saatleri içinde yeterli teknik personel ile işletilmesi, koruyucu ve periyodik bakımlarım yapılması, yaptırılması, mesai saatleri dışında arıza durumunda acil olarak sisteme müdahale edilip faal hale getirilmesi.

C Tipi işletme – Bakım: Tesisteki elektro – mekanik sistemlerin koruyucu ve periyodik bakımlarım yapılması, yaptırılması. Arıza durumunda acil olarak sisteme müdahale edilip faal hale getirilmesi hizmetlerini vermektedir.