Topraklama Sistemleri

Topraklamanın amacı; meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır.Tesislerde meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek için, Uluslararası Standartları referans alarak, yönetmeliklere uygun topraklama sisteminin belirlenmesi ( hastane, havaalanı gibi özel uygulama gerektiren yerlerde özel topraklama sistemleri ), hesaplamaları ve boyutlandırılması, mevcut işletmelerde topraklama sistemlerinin işlevsel ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesidir. Ayrıca bu konuda proje, danışmanlık-mühendislik ve uygulama hizmetleri gerçekleştirilmektedir.