Yıldırımdan Korunma Sistemleri

Mesken yerlerini, sanayi tesislerini, yıldırımdan koruyan, en kısa yoldan toprağa akmasını sağlayan sistemlerdir. Yıldırım, toprakla bulut arasında elektrik yüklerinin süratli bir şekilde yer değişmesi dış yıldırımdan korunma tesisi, (Dış YKS); Bir binanın üzerine veya yakınına kurulacak yüksek bir direk veya bina üzerine kurulacak yeterli açıklıktaki yıldırım yakalama ucu sisteminin, indirme iletkenleri sistemi veya metal konstrüksiyonlar vasıtası ile topraklama sistemine bağlanmasından oluşur. Yıldırım yakalama ucu sistemi uygulandığı yerde deşarjı ilk karşılayan sistemdir. Bu sistem çubuk veya çubuklar (Franklin çubukları) gerilmiş teller veya kafes biçiminde bağlanmış, iletkenlerden yada bunların kombinasyonundan meydana gelir.Yıldırımdan korunma yöntemlerinin, yıldırım oluşmasına engel olamıyacağı bilinmelidir. Yapıların, cisimlerin ve kişilerin hasar görme riskini azaltır.larak izah edilebilir.Yıldırımın zarar vermeden toprağa iletilmesinde paratoner sistemi kullanılır.