Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemleri

Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olan gerilim dalgalanmaları (çöküntüler, yükselmeler, ani değişiklikler) harmonikler, kısa veya uzun süreli  kesintiler vb. gibi durumlarda yük, bu değişimlerden hassaslığı oranında etkilenir. Sağlık, veri işleme, ve güvenlik gibi çok hassas yükler, kesintiden en fazla etkilenen gruplardır. Şebekelerden gelen prazitleri süzer ve kritik yükü, etkilenmeyecek hale getirir. Şebekelerde oluşan her türlü elektriksel gürültüden temizlenmiş enerji ile beslenir.