Kuvvet ve Priz Tesisatları

Kuvvet tesisatları; özellikle üretim yapılan sanayi tesisleri, fabrikalar, atölyeler vb. yerlerde karşımıza çıkar. Yani üretimin aksamaması, iş yerlerinin sürekli ve kesintisiz çalışması bu tesisatların sağlıklı yapılması ile mümkündür. Bu açıdan baktığımızda kuvvet tesisatları, hem çalışanların ve kullanıcıların can güvenliği hem de üretimin aksamaması için yönetmeliklere uygun olarak hatasız yapılmalıdır. Elektrikli kuvvetli akım tesisleri; insanlar, diğer canlılar ve eşyalar için yaklaşma ve dokunma gibi durumlarda tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını, mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.Kuvvet ve priz tesisatındaki motor ve diğer alıcıların prizlerden enerji alabilmesi için kontaklarından yararlandığı araçlardır. Bir başka tanımla fişler; bir aygıt veya uzatıcının bükülgen kablosundaki iletkenleri, prizdeki kontaklar aracılığı ile elektrik tesisi iletkenlerine birleştirmeyi veya bunlardan ayırmayı sağlayan sistemlerdir.