Busbar ve Alçak Gerilim Kablo Tesisatları

Busbar, elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınması için tasarlanmış prefabrik ve modüler bir sistemdir. Genel yapısı metal bir gövde içerisinde, standartlara uygun olarak, alüminyum yada bakır iletkenlerin izolasyon malzemeleri ve ortamları ile birleşmesinden oluşur.
Her modern binanın önemli bir ihtiyacı, bina kullanıcısının değişen ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde geliştirilebilen ve değiştirilebilen esnek bir elektrik dağıtım sistemidir. Geleneksel kabloya dayalı çözümlerde ise esneklik sınırlıdır ve değişimlerin maliyeti yüksektir. Şartname hazırlayıcılarının gittikçe artan bir oranla busbar kanal dağıtım sistemine dayalı elektrik tesisatlarını seçmesinin en önemli nedenlerinden biridir.