Kablo Taşıyıcı Sistemleri

Kablo taşıyıcı ve kanalları ile tesisi öngörülen kabloların, yatayda veya dikeyde kapalı veya açık, saç veya PVC, delikli veya deliksiz, tavanda veya duvarda yada döşeme altında taşınması işlemini kapsar. Kablo taşıyıcı ve kanalları ile kablo taşınabilmesi için aşağıda belirtilen bölümlerden oluşturulur.

  • Kablo merdivenleri

  • Kablo taşıyıcıları ve kanalları

  • Tavan ve duvar destek elemanları

  • Yatay-dikeyy dönüş ve bağlantı parçaları

  • Redüksiyon ve birleştirme parçaları

  • Döşeme altı kanal, buat, dirsek, ekleme parçaları

  • Döşeme altı prizi, kaidesi, kutusu, kasası vb. gibi diğer parçalar.